Gassbrenner. Kan gassbrenner brukes sammen med BarbIQ?

Ja, gassbrenner kan brukes sammen med BarbIQ. Sett den på bunnristen.  Hvis BarbIQ Gassbrenner brukes kan grillristen ligge på. BarbIQ Turgrill gir god vindbeskyttelse for gassbrenneren.