Jeg mottar ikke e-post som er sendt til meg

Vennligst kontroller at ikke e-posten fra BarbIQ.no ligger i mapper som; spam, søppel, useriøs e-post eller lignende i innboksen din. Dersom den gjør det er det viktig at du markerer at e-post meldingen ikke skal betraktes som spam av e-post programmet du bruker. Bruker du f.eks. Outlook kan du høyreklikke på meldingen, velge Søppelpost og klikk «ikke søppelpost». BarbIQ.no blir da lagt til som en godkjent avsender som ikke blokkeres av ditt e-post program.